Vilka är vi?

 • Vi är en församling som vill ha fokus på Guds Ord, Bibeln och att den Helige Ande ska få utrymme och plats att leda oss in i sanningen.
 • Våra egna livsberättelser vittnar om att vi mött Jesus på ett personligt plan och att Han kan befria, hela och upprätta dem som kommer till Honom.
 • Vi strävar efter att vara en öppen och transparent församling, med kallelsen att bygga efter den nytestamentliga förebilden enligt Apostlagärningarna i Bibeln. Vi vill fortsätta att bygga på den grund som redan är lagd, Klippan Jesus Kristus och apostlarnas lära.

 

Vad tror vi på?

 • Jesus är Guds son och Gud älskade världen så mycket att Han gav oss sin ende Son – för att vi skulle bli räddade.
 • Det är endast genom tron på Jesus, genom att omvända sig och bli född på nytt, som man får syndernas förlåtelse till frälsning och befrielse. Det efterföljande dopet sker, genom nedsänkning, på den egna bekännelsen om tro på Jesus och i enlighet med Jesu eget ord.
  Jesus dog för alla på ett kors och Gud Fadern uppväckte Honom, på tredje dagen, från de döda. Jesus har uppstått och Han lever även i dag. Namnet Jesus är den auktoritet och fullmakt som frikänner oss från skuld och evig dom.
  Apg. 4:12 ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som getts åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”
 • Hela Bibeln är Guds Ord, en gåva till alla människor.
 • Guds Ord har auktoritet – allt Guds Ord är sanning.
 • Det är av största vikt att Guds Ord får sin rätta plats i människors hjärtan.
  Joh. 8:32 ”Och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria” 
 • Andens smörjelse och andedopet är en förutsättning för att få kraft att predika evangeliet, med åtföljande tecken och under, i enlighet med Joel 2 och Apg. 2.
  De som förmedlar Ordet hos oss ska därför vara födda på nytt och fyllda av Guds Ande.

  • Lukas 4:18 – 19 ”Herrens Ande är över mig, ty Han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.”
  • Apg. 10:38 ”Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den Helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med Honom.”
  • Apg. 1:8 ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
  • Apg. 4:31 ”När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.
 • Den Helige Ande kallar, utväljer och insätter män och kvinnor i olika tjänster i församlingen som lemmar i Jesu Kristi kropp på jorden i dag. De ledande och äldste i församlingen avskiljer de, av Herren, smorda tjänarna för olika uppgifter i enlighet med Bibeln.
 • Vår längtan är att vi, likt den första församlingen i Apostlagärningarna, ska präglas av tron på namnet Jesus, i ord och gärning i den Helige Andes kraft. Vi tror att det är en kallelse och ett pågående verk för Jesu lärjungar, tills dess Han kommer tillbaka för att hämta sin församling till himlen.
  Hebr. 13:8 ”Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet”

 

Vilken vision och kallelse har vi?

Läs webbsidan Vision!