Välkommen till FreeChurch Linköping

Vi är en fri och samfundsoberoende församling, sedan tillkomsten april 2014, som välkomnar alla generationer. En andlig familj, dit man får komma för att höra Guds Ord och växa i tro och mognad. Vår förhoppning är att du ska känna dig välkommen hos oss och att du genom att lyssna till budskapet – evangeliet om Jesus – ska få kunskap om, lära känna och få en personlig relation med Jesus Kristus!

 

Några speciellt intressanta webbsidor:

  • På webbsidan Undervisning kan du nu lyssna på de flesta predikningarna som hållits i FreeChurch sedan den 1 juni 2014!
  • kalendern ser du när vi har våra olika samlingar och söndagsmöten!
  • Den 30-31 augusti 2014 hade vi vår högtidshelg, då vi offentligt tillkännagav församlingen. Det blev en härlig helg, med viktig och intressant undervisning.

Varmt välkommen till FreeChurch!