Församlingens övergripande vision och främsta uppgift/kallelse:

  • Som församling och enskilda är kallelsen densamma som de befallningar Jesus gav sina lärjungar efter att han uppstått, vid sin himmelsfärd: Matt. 28:18-20 ”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”
  • Vi är en gemenskap av troende som har ett uppdrag och kallelse att söka Gud i bön och få se Guds väg och vilja för Linköping. Vi tror att församlingen, genom Guds kraft, kommer att växa till.
  • Vårt uppdrag är att lyfta fram Guds Ord utan att kompromissa. Vi vill vara vaksamma mot andliga trender och läror som gör avsteg från Bibeln. Vi vill att de som kommer till oss ska få lyssna till Guds rena Ord utan att vi kompromissar om Sanningen. Vår önskan är att alla ska få uppleva Guds närvaro genom det som förmedlas.
  • Att utrusta lärjungar till att följa Jesus enligt Ef. 4:12 ”De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp”
  • Vi vill fortsätta att göra och lära det som Jesus själv påbörjade här på jorden. Vår längtan är att genom Jesu kärlek kunna räcka ut en hjälpande hand till människor och visa att Jesus lever.
  • Vår längtan är att få se människor bli räddade och få evigt liv tillsammans med den ende Frälsaren, Jesus Kristus Guds enfödde Son. (Joh. 3:16 ) Jesus sa: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”