Församlingens övergripande vision och främsta uppgift/kallelse:

  • Som församling och enskilda är kallelsen densamma som de befallningar Jesus gav sina lärjungar efter att han uppstått, vid sin himmelsfärd: Matt. 28:18-20 ”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”
    • Vi vill slå vakt om Guds Ord utan att kompromissa om sanningen och vara vaksamma mot andliga trender och läror som gör avsteg från Bibeln.
        • Vår längtan är att flera ska få möta Jesus och uppleva kärleken från honom som gav sitt liv för alla människor och få evigt liv i Honom.